Борд на I.G.F.

        БОРД НА I.G.F.

   Президент

проф.д-р Дорел Козма /Румъния /

   Втори президент
 

Никола Шарлети / Франция/

   Генерален секретар
 

Росен Богданов /България/